רפרטואר

  • ערבית
  • שחרית
  • מוסף
  • סליחות
  • ימים נוראים
  • מהמקורות
  • כללי
  • מיוחדים
שמעה ותשמח ציון לחן - אייזנשטט  
צדיק כתמר לחן - לואיס לבנדובסקי השמעה
ה' מלך לחן - דוד אולמן השמעה
רזא דשבת לחן - יוסף מנדלבאום (פינצ'יק)  
אהבת עולם לחן - הימלשטיין  
מי כמוך לחן - לואיס לבנדובסקי השמעה
ושמרו לחן - יהודה סרברניק  
ספירת העומר לחן - אלמן  
אדון עולם לחן - ד. פרימר  

 

תתברך לנצח לחן - ד"ר מרדכי סובול  
לא-ל ברוך לחן – י' קמינסקי; עיבוד – אליהו גרינבלט  
עזרת אבותינו לחן - משה שטרן השמעה
ממקומך לחן - ד"ר מרדכי סובול  
ממקומך לחן - ברקוביץ (עיבוד סובול)  
הללויה הללו עבדי ה' לחן - יוס'לה רוזנבלט  
בצאת ישראל ממצרים לחן - מוז'יץ  
ה' זכרנו לחן – יהודה סרברניק  
מה אשיב לחן - לואיס לבנדובסקי השמעה
הללו לחן - יעקב תלמוד  
אודך לחן - רוטגורבר  
אין כמוך    
ויהי בנסוע לחן - לואיס לבנדובסקי השמעה
אב הרחמים הוא ירחם לחן - ברודי  
אבינו שבשמים לחן - סול זים השמעה
מי שעשה ניסים לחן – א"ב הימלשטיין; עיבוד – ר' גולדשטיין  
הרנינו גוים עמו לחן - יעקב מוצן; עיבוד ר. שביציון  
בעבור דוד עבדיך לחן – יוסף רומשינסקי ודוד רויטמן  
ובנוחה יאמר לחן - יוס'לה רוזנבלט השמעה
עץ חיים לחן - סולצר השמעה

 

נעריצך לחן - מוריס בארש  
כבודו מלא עולם לחן - שמואל מלבסקי  
שמע ישראל לחן - משה אוישר השמעה
מודים לחן - לוב  
וכל החיים לחן - דוד קוסביצקי  
שים שלום לחן - אשרי  
אין כא-לוהינו לחן – צבי טלמון  
שלום רב לחן - הלוי  

 

ניגון פתיחה לחן – לייב גלאנץ  
אשרי    
הנשמה לך לחן - אייל ביטון  
א-ל מלך יושב לחן - סטפן גלאס  
א-ל מלך יושב לחן - שסטופול  
סלח נא לעוון העם הזה    
א-ל הורית לנו לומר שלוש עשרה    
קדיש לחן - מסורתי  
לכו נרננה לחן - נפתלי הרשטיק  
רצה עתירתם לחן - יוס'לה רוזנבלט  
לשמוע אל הרינה ואל התפילה    
תביאנו אל הר קודשיר לחן - אולמן  
מכניסי רחמים לחן- חיים בנט  
     

 

ובשופר גדול לחן - ליאו לוב  
בראש השנה לחן - שמואל נאומבורג השמעה
שאו שערים לחן - שמואל נאומבורג השמעה
שאו שערים לחן - ד"ר מרדכי סובול  
זכרתי לך לחן - לואיס לבנדובסקי השמעה
ואף הוא היה מתכוון לחן - יוס'לה רוזנבלאט השמעה
כי בי ירבו ימיך לחן - יוס'לה רונזבלאט השמעה
היום תאמצנו לחן - שמואל מלבסקי השמעה
פתח לנו שער לחן ד"ר מרדכי סובול  

 

שיר המעלות לחן - יוס'לה רוזנבלאט  
מזמור שיר חנוכת הבית לחן - אוסקר יוליוס השמעה
הללויה הללו א-ל בקודשו לחן - לואיס לבנדובסקי השמעה
מה טובו לחן - לואיס לבנדובסקי השמעה
שהחיינו לחן - מינקובסקי  
יהי שלום בחילך לחן - ד"ר אורי אהרון  
הנרות הללו לחן חסידי  
מעוז צור מסורתי  
מעוז צור לחן - יהודי טדסקה, ב. מרצלו  
אלו דברים שאין להם שיעור לחן - י. רפפורט  
רחם לחן - פ. וובר (עבור י. שוויקי)  
ריבונו של עולם לחן - מונה רוזנבלום  
והיא שעמדה לחן - יונתן רזאל  
כי בשמחה תצאון לחן - ד"ר מרדכי סובול  
אני מאמין לחן עממי - עיבוד י. אדל  
א-ל נקמות (תהלים צ"ד) לחן - צבי טלמון  
אל תסתר (תהלים ק"ב) מסורתי, עיבוד סילברמינץ  
שושנת יעקב לחן - משה שולהוף  
יבנה המקדש לחן - מרדכי ירדני  

מזרחי

שבחי ירושלים לחן - אביהו מדינה  
אנא בכח לחן - עובדיה חממה  
שלום בארץ לחן - דוד מזרחי  
     

שירי ארץ ישראל

ירושלים של זהב לחן - נעמי שמר  
שישו את ירושלים לחן - עקיבא נוף  
ירושלים לחן - ד"ר מרדכי סובול  
שירו של אבא לחן - נעמי שמר  
הליכה לחוף קיסריה (א-לי א-לי) לחן ד. זהבי, מילים חנה סנש  

עממי

אם אשכחך ירושלים לחן - שמחה וסלי  
זכרינו לחיים לחן - יידיש עממי  
תחת זיו כוכבי שמים מילים ולחן - א. סוצקובר  

אופרה

מקהלת היהודים בשבי מתוך "נבוכנצר" לחן - ג'וזפה ורדי (עברית א. דרור)  

 

אורטוריה "כינור דוד" - מאת פרופ' איתן אביצור

שיר המעלות בשוב ה' לחן - פרופ' איתן אביצור  
עורה הנבל לחן - פרופ' איתן אביצור השמעה
שיר המעלות שמחתי באומרים לי לחן - פרופ' איתן אביצור השמעה
על נהרות בבל לחן - פרופ' איתן אביצור  
מזמור שיר ליום השבת לחן - פרופ' איתן אביצור  

ניגוני מדז'יץ

הנה א-ל ישועתי לחן - מודז'יץ  
המבדיל לחן - מודז'יץ  
במוצאי מנוחה לחן - מודז'יץ  
שושנת יעקב לחן - מודז'יץ  
ברוך הוא לחן - מודז'יץ  
מזמור לדוד לחן - מודז'יץ  
יהא שלמא רבה לחן - מודז'יץ  
טוב להודות לחן - מודז'יץ  
התקינו סעודתא לחן - מודז'יץ  
ליהודים הייתה אורה לחן - מודז'יץ  
קול צהלה לחן - מודז'יץ  

 

 

 

 


האתר עוצב ונבנה ע"י גבריאל קליין